ren.tv, 2017. 05. 27.

bzezhinskii

A 89 éves amerikai politológus, államférfi, szovjetgyűlölő lengyel Zbigniev Brzezinski távozása az élők sorából nem rendítette meg a világ közvéleményét, nem fakasztott könnyeket a világ és a kisebb országok vezetői körében. Viszont azoknál, akik a Szovjetuniót, majd Oroszországot vezették, mégis előidézett rossz emlékeket.

Először is rójuk le tiszteletünket azon képességei iránt, melyek a politikai aréna neves szereplőjévé tették. Az éles eszű, jó műveltséggel rendelkező és a dolgaiban teljes elvtelenséget tanúsító vezető nemcsak szenvedélyesen védte az USA és a NATO érdekeit külpolitikai tanácsadóként John Kennedy kormányában, majd nemzetbiztonsági tanácsadóként Jimmy Carter alatt (1976-1981 között), de tudományos műveket is írt, melyek egyikében a marxizmusra, mint "a valóság tanulmányozásának szisztematikus és szigorúan tudományos módszerére és az ebből fakadó cselekvés irányításának módszerére" hívta fel a figyelmet.

Vagyis szenvedélyes antikommunistaként ő komolyan megértette és tanulmányozta Marx tanításait, melyeket követve éppen a Szovjetunió vált Amerika fő ellenfelévé. Ez megmutatja, milyen sokoldalú, rámenős és dühös harcot vívott a lengyel nemes országunkkal. Mindezek mellett a fennmaradó kevés szabadidejében ismeretlen balett- és revütáncosnők budoárjait látogatta, ahol szintén tanúbizonyságát tette rámenősségének és hiúságának. Ezt a kis személyes hobbit mellesleg az amerikai újságírók is észrevették.

Úgy tűnik, sok mindenre rá lehet mutatni a szovjetellenes ruszofób tevékenységében, de az elhunyt életrajzában van két momentum, mely észrevehetően rányomta bélyegét az életünkre, tisztelt honfitársaim, az ország életére, de még a világéra is. Az első- politikai intrikákon keresztül katonai provokációk szervezésében való aktív részvétel, a mudzsahedid szervezet létrehozása a kibontakozó szovjet-afgán háborúban. Tanácsadóként Zbigniev állandóan nyomást gyakorolt a főnökeire, hogy segítsenek az iszlám radikálisoknak a Szovjetunió elleni harcban. Gyakorlatilag éppen Brzezinski vált a jelenlegi "Al Kaida" keresztapjává.

Az amerikai politikus (még a marxizmus tanulmányozása ellenére sem) volt elég mély gondolkodású ahhoz , hogy megértse, hogy a palackból kiengedett terrorizmus szelleme valamikor az USA-ig is elszáll. A szeptember 11-i események a terrorizmus bátorításának egyenes következménye. A szellem kiszabadult és hihetetlen gonosz módon és keményen lesújtott. Lehet, hogy Brzezinski először gondolkodott el politikájának "mély" gyökereiről. De az egyetlen amit csinált - részvétét fejezte ki az 5 ezer halott rokonainak.

A kimerítő afgán háború és a Szovjetunió felbomlása után a már idős, de nagyon tekintélyes tanácsadó megkezdte dühödt és újra csak rámenős harcát - most már Oroszországgal. Hatékonyan közreműködött abban, hogy az orosz határ közelébe NATO támaszpontokat telepítsenek, de emellett nem zárta ki "a kölcsönös érdekeken alapuló kérdésekben az együttműködés lehetőségét". Annyi esze volt, hogy megértse az oroszokkal való párbeszéd szükségességét, de megint hiányzott az igazi politikai és filozófiai mélység. Számára az egyetlen "mély ügy", melyre a teljes életét tette, az amerikai hegemónia volt. Mindenben:politikában, katonai téren, gazdaságban és kultúrában. Ahol ezt nem értik, oda bombákat kell dobni.

Elvtelenség - ez a világszínvonalú politikusok többsége valóságérzékelésének és szellemi credo -jának alapja. A lengyel nemes Zbigniev Brzezinski, aki diplomata fia volt, nem titkolta Ukrajnával szemben érzett ellenszenvét. Nem látott benne sem méltó ellenfelet, sem szövetségest. De mikor megkezdődtek a Nyezalezsnájái "majdani szenvedései", a félig lengyel félig amerikai idős ember felébredt aggkori politikai álmából. Eszébe jutott, mekkora buzgalommal működött közre a Szovjetunió szétbomlasztásában, ahol mindenekelőtt arra törekedett, hogy a nemszeretem Ukrajnát leválassza és eltávolítsa Oroszországtól. Nem sikerült végigvinnie a dolgot. Itt ugyanúgy mint a mudzsahedeknél, az ő tanácsai alapján hozták létre a nacionalisták katonai zászlóaljait, melyeket felszereléssel és fegyverekkel láttak el. És a mai napon, Brzezinski elhunytakor Európában Lengyelország mellett, melynek sikereiről az elhunyt "gondoskodott", talpra állt és kinevelődött egy fasiszta állam, mely kiszámíthatatlan, vad, kormos fáklyák fényénél ugrál, és mindenek előtt készen áll arra, hogy közvetlen szomszédjaira vesse magát.

Egy olyan neves politikus életútját mint Zbigniev Brzezinski hosszú évekig fogják még vitatni, a legkülönbözőbb nézőpontokból. De bármi jót, vagy rosszat mondanak a történészek, elemzők és politikusok, sehogy sem tudják elhallgatni azt a tényt, hogy az elhunyt ruszofób részt vett az iszlám terrorista szervezetek létrehozásában és Ukrajna fasizálásában. E célok érdekében mindent megtett, amit csak tudott!

Fordította: Halász Péter

inyezalezsnájá--ukránul független

Add comment


Security code
Refresh